Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina lichten we toe welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. In deze privacy verklaring leggen we jou uit op welke manier wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van alle Canon Business Centers. Je dient je er van bewust te zijn dat de Canon Business Centers niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

De Canon Business Centers respecteren de privacy van alle gebruikers van hun website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De gegevens die over jou worden verzameld, worden beheerd door:

Canon Business Center Nederland
Van de Reijtstraat 49, 4814 NE Breda
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18069884, óf

Canon Business Center Noord Oost
Lingenstraat 6a, 8028 PM Zwolle
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73293946  (Canon Business Center Noord) en 05074640 (Canon Business Center Oost).

Lees op www.canonbusinesscenter.nl/over-ons/ welk Canon Business Center eigenaar is van welke vestigingen en welk Canon Business Center dus voor jou van toepassing is.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld  worden. De werknemers van alle Canon Business Centers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

E-mail contact
Als je een contactformulier op de website invult, wanneer jij je abonneert op een nieuwsbrief of het Canon Business Center een e-mail stuurt, worden jouw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De gegevens die door jou via de website worden gedeeld, worden enkel gebruikt om de door jou gevraagde informatie te kunnen leveren en om jou de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen.

De gegevens worden opgeslagen en de Canon Business Centers stellen alles in het werk om de verkregen informatie op een zorgvuldige manier te verwerken. De Canon Business Centers zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact opnemen met het Canon Business Center dat op jou van toepassing is. Zie www.canonbusinesscenter.nl/vestigingen/ voor jouw Canon Business Center.

Cookie informatie 
Een "cookie" is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de website wordt een cookie aangemaakt en geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit. In onderstaande tabel staat aangegeven welke cookies op je computer kunnen worden opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt. 

Google Analytics cookies 
Google Analytics is een webanalyseservice aangeboden door Google, Inc. Google Analytics plaatst cookies zodat Canon het gebruik van haar website kan evalueren en rapporteren. Het wordt over het hele web gebruikt en alle gegevens zijn anoniem. Dit betekent dat de cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Deze cookies helpen Canon het gedrag van haar bezoekers te begrijpen waardoor Canon verbeteringen kan doorvoeren voor de gebruikerservaring. Het is een win-winsituatie. Meer informatie over Google Privacy en Voorwaarden vind je hier: https://policies.google.com/privacy 

Deze website gebruikt de volgende Google Analytics cookies:

Naam 

Toelichting 

Vervaltijd (d.w.z. wanneer het cookie van jouw apparaat wordt verwijderd) 

_ga 

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 

2 jaar 

_gid 

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 

24 uur 

_gat 

(_dc_gtm_<property-id>)

Cookie die het aantal contactmomenten met de servers reguleert. 

1 minuut 

Bezoekers kunnen Google Analytics uitschakelen met behulp van deze browser add-on.

Veiligheidsverklaring 
Jouw persoonlijke informatie wordt bewaard op beveiligde servers en wordt niet verwerkt voor andere doeleinden dan die uiteengezet in deze privacyverklaring. De servers die Canon gebruikt om deze informatie op te slaan zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en Canon zorgt ervoor dat er adequate veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.  

We gebruiken leveranciers en serviceproviders over de hele wereld. Daarom kan jouw persoonlijke informatie worden verwerkt in landen buiten het land waar je woont, ook als je in Europa woont, en dergelijke landen kunnen landen zijn waar je minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot jouw persoonlijke informatie dan je volgens de lokale wetgeving hebt. Als we persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte overbrengen naar een land dat een lagere norm biedt voor juridische bescherming van jouw persoonlijke informatie, zullen wij ervoor zorgen dat jouw privacy rechten worden beschermd door passende waarborgen, met name door het gebruik van de Europese standaardcontractbepalingen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback
Privacy - en de omgang en regels met betrekking tot privacy - zijn aan verandering onderhevig, dus toetsen de Canon Business Centers periodiek deze verklaring aan actuele stand van zaken.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met het Canon Business Center dat op jou van toepassing is.


Versie 1.0 – juli 2019